Bio-energie bij ons in de buurt

Warmtebedrijf Ede

In onze buurgemeente Ede ligt een groen warmtenet. Dat betekent dat voor een grote groep inwoners van Ede (6.000 woonequivalenten) het gebruik van aardgas volledig komt te vervallen. Per huishouden wordt er zo in 1 klap wel 70% CO2-uitstoot bespaard!

De aangesloten woningen en bedrijven ontvangen hun warmte van de twee bio-energie installaties in Ede. Hier worden resthoutsnippers gestookt. Het water dat hierbij wordt verwarmd gaat via een ondergronds leidingnet naar woningen, bedrijven, sportvoorzieningen, zorginstellingen, scholen etc.  Maar er kan ook koelte geleverd worden. Hierdoor hoeven bewoners geen elektrische airconditioning toe te passen. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om stoom af te nemen.

Deze houtige biomassa komt vrij bij regionaal bosbeheer: bij het bestrijden van bos-onkruid en uit knip- en snoeiafval uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten. Het mooie aan de brandstof is dat deze (in tegenstelling tot aardgas) CO2 neutraal is. Dit komt doordat een boom tijdens zijn levensduur CO2 opneemt. Bovendien is deze brandstof hernieuwbaar; na het snoeien, groeit het zelfs sneller weer aan.