Een fris begin voor de Eben-Haëzerschool

Een frisse en duurzame school

De Eben-Haëzerschool startte het schooljaar 215/2016 in haar nieuwe gebouw. Een zogenaamde ‘Frisse School’. Dat betekent dat de school minder energie probeert te gebruiken en er veel aandacht is voor het binnenmilieu van de school: isoleren én ventileren. Want scholen kampen vaak met te lage temperaturen in de winter, te hoge temperaturen in de zomer en een te hoog CO2-gehalte in de klassen. Is dat belangrijk? Ja, want dat heeft invloed op de leerprestaties en ziekteverzuim van leerlingen en leraren.

Duurzaam en energiezuinig

De nieuwe school is energiezuinig en behoorlijk duurzaam. Bijvoorbeeld door het hergebruik van het halfronde gedeelte van het voormalige Groen van Prinsterercollege. Maar ook door het hergebruik van materialen van het gesloopte pand en bomen. ,,Dat is met het oog op duurzaamheid een mooie oplossing”, aldus directeur dhr. W. Kole. Maar de school gaat nog verder. De meeste energie wordt opgewekt via 120 zonnepanelen op de gymzalen en een bodemenergiesysteem.

Het gebruik van bodemenergie is misschien iets minder bekend, maar is al  jaren een beproefde techniek. Het is heel bruikbaar voor de verwarming van woningen en gebouwen in de winter en koeling in de zomer. De warmte en koude uit bodemlagen worden daarbij gebruikt. Zo ontstaat er via de vloerverwarming een aangename constante temperatuur. In combinatie met de erg hoge isolatiewaarden van het schoolgebouw, werkt de school zo toe naar energieneutraal.

Comfort en bewustwording

Dus, “Hoewel de school een traditioneel uiterlijk heeft, wordt het in alle opzichten een moderne school, met up-to-date techniek, maximaal gebruik van natuurlijk licht, goede luchtkwaliteit en energiezuinige systemen als LED-verlichting, daglichtafhankelijke verlichting en bewegingssensoren”,  zegt de heer. J. Top, bestuurslid en voorzitter van de bouwcommissie.  Niet alleen het energieverbruik vermindert, maar ook het comfort neemt enorm toe. Leuk van dit alles is, dat de school dit ook zichtbaar maakt voor haar leerlingen. Het aangebrachte energie-display, zal voor educatieve doeleinden gebruikt gaan worden. Zo kunnen leerlingen zelf ontdekken hoeveel energie er wordt opgewekt, wordt verbruikt en hoeveel dat kost of oplevert.