Woningstichting Barneveld verduurzaamt bezit

Het mes snijdt aan twee kanten

De WsB is al een aantal jaren bezig om het energielabel van bestaande woningen te verbeteren. Dat is ook landelijk afgesproken: vrijkomende woningen moeten naar minimaal label C, liefst hoger. En huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld energielabel B.

Door woningen (met name bestaande bouw) energiezuiniger te maken, krijgen huurders meer comfort en een lagere energienota. Daardoor blijft wonen betaalbaar. Daarnaast is het is voor de Woningstichting belangrijk dat de woningen toekomstbestendig zijn en dus lang en eventueel voor verschillende bewoners mee kunnen.

Zorgcomplex Kootwijkerbroek

Zo zocht de WsB bij de bouw van een verpleegunit in Kootwijkerbroek naar manieren om het gebouw financieel haalbaar te maken en zo te bouwen dat ombouwen naar een andere woonfunctie mogelijk is. Dat betekende dat zij, naast het installeren van zonnepanelen en een climarad (een energiezuinige combinatie van verwarming en ventilatie), keken hoe zij de hele bouw met deze uitgangspunten duurzaam konden bouwen.

Zij kwamen bij hun zoektocht uit bij een Plug & Play concept van Think Building Concepts. Daarbij worden fabrieksmatig kant en klare gebouweenheden inclusief inbouw (complete badkamers, pantry`s en installatiewerken) gemaakt. Zo verminderde de bouwtijd en waren de bouwkosten lager. Het gebouw kan later door aanpassing van de eenheden worden omgezet naar zelfstandige appartementen of zelfs grondgebonden woningen. En de bouw voldoet ruimschoots aan de landelijke norm voor energiezuinigheid (de EPC-norm:  Eergie Prestatie Coëfficiënt)

Qua duurzaam bouwen gaat het om laag materiaalgebruik, weinig afval op de bouwplaats, weinig transportbewegingen van en naar de bouwplaats, weinig sloopafval, maximaal hergebruik van gebouwonderdelen en een laag energieverbruik.  Slopen (na minimaal 50 jaar) is ook een mogelijkheid waarbij veel materialen weer kunnen worden hergebruikt.

Maisonettes Olderbarnevelderweg

Bij de renovatie van maisonettes aan de Olderbarnevelderweg zijn de appartementen van energielabel van E/F naar A gegaan.  Er is extra geïnvesteerd in bijvoorbeeld een douche WarmteTerugWin systeem. Dit betekent dat de warmte uit het douchewater wordt hergebruikt.  En verder zijn er LED-verlichting en zonnepanelen geinstalleerd om woonlasten van huurders betaalbaar te houden.