Welke subsidies zijn er?

Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl zie je altijd de actuele subsidies die beschikbaar zijn in jouw gemeente. Hier staat een overzicht van rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies die op dat moment gelden.

Hoe kan ik de energieambassadeurs bereiken?

Als u een mail stuurt naar energieloket@barneveld.nl met daarin uw telefoonnummer en uw vraag, dan zorgt het Energieloket ervoor dat uw vraag terecht komt bij onze energieambassadeurs. Een van hen neemt dan contact met u op.

Kan het Energieloket ook een actie bij mij in de buurt organiseren?

Dat kan. Er is (beperkt) budget beschikbaar om (wijk)acties te organiseren. Deze kunnen wij in overleg organiseren.

Is het Energieloket wel echt onafhankelijk?

Ja. Het Energieloket wordt betaald vanuit de gemeente. Het loket is niet gebonden aan bepaalde bouw- of installatiepartijen. Wel kan het Energieloket naar lokale partijen doorverwijzen. Het loket wijst in principe alleen door naar partijen waarvan het aanbod is getoetst door een (andere) onafhankelijke energieadviseur. Daarbij wordt getoetst op de breedte van het aanbod en de kwaliteit daarvan.

Kan ik gebruik maken van een duurzaamheidslening?

Elke woningbezitter tot en met 75 jaar, die zijn huis wil verduurzamen, kan in de gemeente Barneveld gebruik maken van de duurzaamheidslening. Er is veel animo voor, omdat tegen aantrekkelijke voorwaarden geleend kan worden. Voor meer informatie of het doen van een aanvraag, zie 'Hoe ga ik dat betalen?'.