Denktank Klimaat en Duurzaamheid

In de Denktank zetten enthousiaste ondernemers en de gemeente zich samen in voor een duurzame gemeente Barneveld. Ze inspireren anderen en brengen initiatieven samen.

De Denktank Klimaat & duurzaamheid is een groep enthousiaste ondernemers die naast hun bedrijf en werk willen meewerken aan een duurzame gemeente Barneveld. Ook de woningstichting en de gemeente nemen deel in de Denktank.

De thema’s waarbinnen de Denktank werkt zijn:

  • Energie
  • Duurzaam bouwen en wonen
  • Duurzame voedselvoorziening
  • Klimaat

De Denktank richt zich op inwoners, ondernemers en andere organisaties. Een aantal keren per jaar overlegt de Denktank op welke terreinen ze zich willen inzetten en ondernemen hierop actie. Spreekt u dit aan? De Denktank heet andere enthousiaste ondernemers ook graag welkom.

Activiteiten

  • Event Samen Duurzaam: halfjaarlijkse congresdag over innovatie en duurzaamheid.
  • De duurzaamheidsestafette: symbolische estafette voor inwoners en ondernemers waarin zij het duurzaamheidsstokje aan elkaar doorgeven en de uitdaging aangaan om aan de slag te gaan met duurzaamheid.
  • Duurzaamheidsnetwerk: uitgebreid netwerk van mensen die werken en wonen in de gemeente Barneveld en zich inzetten voor duurzaamheid.

De Denktank bestaat momenteel uit:

Contact
duurzaam@barneveld.nl