Wat doet de gemeente Barneveld zelf?

Wat doet de gemeente zelf? De gemeente Barneveld wil een voorbeeld zijn voor energiebesparing. Bijvoorbeeld met het verduurzamen van de gemeentegebouwen.

“Als gemeente willen we een voorbeeld zijn wanneer het gaat om energiebesparing”, vertelt wethouder milieu Didi Dorrestijn-Taal. “Dat doen we in verschillende stappen.”

 2016045-Gemeente Barneveld

“In 2013 startte de gemeente Barneveld met het structureel aan de gang gaan met energiebesparing. Hoeveel energie gebruikten we, wat wilden we bereiken en wat zijn daarbij onze uitgangspunten. Daarna keken we kritisch naar onze gebouwen keken we waar bespaard kon worden. We gingen allereerst voor de maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is trouwens ook een wettelijke eis uit de Wet milieubeheer voor bedrijven.

“Inmiddels hebben we op onze gemeentegebouwen meer dan 1.000 zonnepanelen geplaatst. Daarmee wekken we veel duurzame energie op. Daarnaast stappen we met onze openbare verlichting over op LED, dat is een stuk zuiniger. Ook verduurzamen we het meerjaren onderhoudsprogramma. Dat betekent dat we kijken of iets vervangen moet worden en zo ja, wat een duurzamer variant is. Daarmee besparen we per onderdeel ook gemiddeld 25% op energie. Alles bij elkaar halen we daarmee een gemiddelde besparing de komende jaren van ruim 2% per jaar.”