Duurzamer Harselaar

Ook bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Harselaar Zuid en Harselaar Oost springen daarbij als eerste in het oog, maar natuurlijk is er op alle terreinen winst te boeken.

Duurzaam maken Harselaar: laat je inspireren!

Met het efficiënter instellen van installaties of bedrijfsprocessen, LED verlichting of het isoleren van een bedrijfsgebouw kan er veel gewonnen worden op het gebied van energie. Kijk maar eens naar de vele platte daken op Harselaar. Ideaal voor het produceren van zonne-energie. Dan zijn er verder nog bedrijven die warmte over hebben en bedrijven die veel warmte gebruiken. Zijn die aan elkaar te koppelen? En ’s nachts? Dan is het terrein ruimschoots verlicht. Dat kan misschien wel wat minder. Allemaal aanknopingspunten voor een efficiencyslag en om zelf duurzame energie te produceren. Sommige maatregelen voor duurzame energie op Harselaar kunnen collectief opgepakt worden, andere lenen zich meer voor een individueel bedrijf.

Samenwerking Harselaar Oost
Op Harselaar bekijkt de gemeente met de ondernemers wat de mogelijkheden zijn. De gemeente faciliteert dit. Bijvoorbeeld door de energievraag en –aanbod in beeld te brengen, door energiescans te promoten en door concrete voorstellen te doen voor zonne-energie productie en de warmtevoorziening. Ook verbindt de gemeente partijen met elkaar en zet zich in voor het vergroten van kennis over energie bij bedrijven.

Businessplan

Een kopgroep van bedrijven, de gemeente en de BIK heeft een aanpak voorgesteld om te komen tot een Businessplan voor de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving Harselaar Oost. Duurzaamheid en energiegebruik van bedrijfspanden is daar specifiek onderdeel van, naast het verbeteren van de kwaliteit van panden, de openbare ruimte en de bereikbaarheid van het terrein. Voor duurzaamheid betekent dit dat er onderzocht gaat worden wat de mogelijkheden zijn van o.a. (collectief) zonne-energie op daken, bio-energie, warmte-uitwisseling en energiebesparing in de panden en in de bedrijfsvoering.

Meer informatie algemeen
Meer weten over mogelijkheden voor het verduurzamen van uw bedrijf of bedrijventerrein? Bel het Energieloket Barneveld

Meer informatie revitalisering van Harselaar Oost
Neem contact op met projectleider Reinard de Jong van de gemeente.

Meer informatie ontwikkeling van Harselaar Zuid
eem contact op met het secretariaat van het projectbureau.