Als lokale ondernemers samen woningen verduurzamen

Als ondernemer meewerken aan energetisch renoveren van woningen in Barneveld

In woningen kan nog heel wat gebeuren als het gaat om energiebesparing en energie opwekken. U als lokale ondernemer kunt hierop inspelen. De gemeente Barneveld ondersteunt graag lokale ondernemersgroepen die inwoners op dit vlak willen ontzorgen. Veel mensen weten namelijk niet precies waar ze moeten starten. Op dit moment is bijvoorbeeld de ondernemersgroep ‘Jouw huis voor morgen‘ al actief. Met een, door een onafhankelijke energieadviseur getoetst, breed aanbod kunnen zij inwoners totaal ontzorgen bij het nemen van energiemaatregelen.

Ondersteuning vanuit het Energieloket

Onder de noemer ‘Energetisch renoveren’ dagen wij lokale bedrijven uit om een brede alliantie te vormen. Wanneer u en uw partners over de volle breedte kunnen adviseren voor woningeigenaren, kunt u in aanmerking komen voor financiële en organisatorische ondersteuning vanuit het lokale energieloket.

Hoe gaat dat in zijn werk?

U en uw partners maken een aanbod voor woningeigenaren, waarbij nul op de meter een stip op de horizon is. U kunt adviseren over alle stappen die nodig zijn om maximaal tot nul op de meter te kunnen komen en in welke volgorde de bewoner het beste aan de slag kan gaan. Het Energieloket beoordeelt uw aanbod. Of de bewoner ook al die stappen neemt, is aan hem. Het gaat erom dat de bewoner zicht krijgt op wat er mogelijk is in zijn woning, in welke volgorde hij het beste aan de slag kan gaan en wat voor impact dat heeft financieel en organisatorisch.

Vanaf 2017 is per (wijk)actie een budget en/of mankracht beschikbaar vanuit het energieloket om een actie op touw te zetten. Informeer hierover bij het Energieloket van de gemeente Barneveld.