Jouw energie maakt het verschil

‘Jouw energie maakt het verschil’ is het motto van het Energieloket Barneveld. Vaak is het helemaal niet zo moeilijk om energie te besparen, bewuster te leven en duurzaam bezig te zijn. Met kleine stappen kunnen we al veel bereiken. Thuis, binnen uw bedrijf of bij de gemeente zelf. Samen kunnen we veel voor elkaar krijgen. Ook jouw energie maakt het verschil!

Energievisie: duurzame toekomst voor Barneveld
Energie is er, dat vinden we heel gewoon. Maar fossiele brandstoffen worden de komende decennia steeds schaarser en de uitstoot ervan veroorzaakt klimaatveranderingen. De gemeente Barneveld wil zuinig zijn op de aarde. Daarom zetten we in op energiebesparing en duurzaamheid. Deze visie op energie kunnen we het gemakkelijkst uitleggen in onderstaand figuur.

jouw energie maakt het verschil

In onze Energievisie 2015-2020 hebben we scherpere doelen vastgesteld dan de landelijke energiedoelen. Barneveld wil jaarlijks gemiddeld 2% energie besparen en in 2020 20% duurzame energie opwekken. In 2050 willen we zelfs energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Alle duurzame energiebronnen moeten hieraan een bijdrage leveren.

Alleen door samen de handen uit de mouwen te steken, kunnen we deze doelstellingen bereiken. De gemeente Barneveld stimuleert daarom verschillende initiatieven voor energiebesparing en duurzaamheid.