Nog tot 2023 salderen

Het Rijk heeft besloten de salderingsregeling te verlengen tot aan 2023. Dit is goed nieuws wanneer u zonnepanelen heeft of overweegt aan te schaffen.

Dankzij de salderingsregeling wordt het aantal kWh dat u zelf aan elektriciteit opwekt, afgetrokken van uw jaarlijks verbruik. Zo bespaart u meer op uw energierekening dan wanneer u de opgewekte stroom aan de energieleverancier zou terugleveren tegen de terugleveringsvergoeding. Deze terugleveringsvergoeding is namelijk slechts de kostprijs van stroom en dus exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.
Bij salderen echter, levert iedere opgewekte kWh u net zo veel op als iedere afgenomen kWh u kost.

 

Met de zekerheid op saldering tot januari 2023 blijft het investeren in zonnepanelen een financieel gunstige keuze. Vanaf 2023 zal het salderen langzaam worden afgebouwd tot aan 2031. Deze langzame afbouw moet ervoor zorgen dat de gemiddelde terugverdientijd van zonnepaneelbezitters rond de 7 jaar blijft.
De voorspelling luidt dat ná 2031 de aanschafkosten van zonnepanelen dusdanig laag zullen zijn dat ook zonder salderen het aanschaffen van zonnepanelen financieel rendabel is.

 

Er zijn enkele aandachtspunten bij salderen. Allereerst is het noodzakelijk om uw panelen te registreren op www.energieleveren.nl om uw energieleverancier en netbeheerder te informeren. Omdat u niet meer stroom kunt salderen dan dat u jaarlijks aan stroom gebruikt, is het van belang om een passend oppervlakte aan zonnepanelen te plaatsen.
Daarnaast stellen sommige energieleveranciers eisen aan het type elektriciteitsmeter.

 

Op www.energieloketbarneveld.nl kunt u vandaag nog uitvinden of uw dak geschikt is voor het plaatsen van panelen.
Daarnaast kunt u bij de gemeente een lening aanvragen en tips ontvangen over de aanschaf van zonnepanelen en eventuele financiële kortingen.