Energie uit wind

Windenergie levert een grote bijdrage aan  het halen van landelijke en lokale energiedoelen. Begonnen de windturbines vroeger ‘klein’ (50 – 80 meter), tegenwoordig zijn de grootste turbines zo’n 130 – 150 meter ashoogte. Landschappelijk en voor omwonenden heeft het plaatsen van windturbines natuurlijk impact. Het plaatsen hiervan gaat dan ook niet over één nacht eis.

De gemeente heeft in de Energievisie aangegeven dat zij wil kijken of het plaatsen van 4-8 windturbines binnen Barneveld gerealiseerd kan worden. De realisatie daarvan doet de gemeente niet zelf, maar laat zij aan marktpartijen over. Uitgangspunten waaraan dit moet voldoen, zijn vastgelegd in de Windvisie (2016). Wanneer er een initiatiefnemer of plan in beeld komt, wordt daarbij de participatie met inwoners en lokale ondernemers gezocht. Want inwoners moeten naast de lasten, er ook de lusten van hebben.

 

wind
   Windvisie Barneveld