Voedselvisie in Regio FoodValley

De 7 ambities in de Voedselvisie voor 2015
In de FoodValley regio:

  • Lopen bedrijven in de hele keten voorop in duurzaamheid
  • Gaan bedrijven in de hele keten zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en sluiten we kringenlopen
  • Lopen bedrijven in de hele keten voorop in eiwittransitie
  • Benutten bedrijven kansen voor kennisontwikkeling en marktintroductie van alternatieven eiwitten
  • Verspillen overheid, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen zo min mogelijk voedsel
  • Krijgen ondernemers in duurzame productieketen een reële prijs voor hun producten
  • Zijn burgers zich bewust van duurzaam en gezond eten

Steun de Voedselvisie
De voedselvisie is eind 2015 ondertekend door de gemeente Barneveld, verschillende agrarische bedrijven uit de gemeente en de regio. Ondertekenen kan nog steeds. Voor meer informatie hierover: www.regiofoodvalley.nl of duurzaam@barneveld.nl.