Gemeente wordt steeds duurzamer

Een voorbeeld zijn

De gemeente heeft ambitieuze energiedoelen vastgesteld in haar Energievisie 2015-2020. Maar dan moet je zelf natuurlijk ook je best doen om die doelen te halen. De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel energiemaatregelen genomen. Het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ is daardoor uitgevoerd.

 

2016045-Gemeente Barneveld“Als gemeente willen we een voorbeeld zijn wanneer het gaat om energiebesparing”, vertelt wethouder milieu Didi Dorrestijn-Taal. “Dat doen we in verschillende stappen. In 2013 startte de gemeente Barneveld met het structureel aan de gang gaan met energiebesparing. Hoeveel energie gebruikten we, wat wilden we bereiken en wat zijn daarbij onze uitgangspunten. Daarna keken we kritisch naar onze gebouwen en waar bespaard kon worden. We gingen allereerst voor de maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is trouwens ook een wettelijke eis uit de Wet milieubeheer voor bedrijven.”

Zonnepalen, LED, duurzaam onderhoud, accumachines

“Inmiddels hebben we op onze gemeentegebouwen meer dan 1.600 zonnepanelen geplaatst. Daarmee wekken we veel duurzame energie op. Daarnaast stappen we met onze openbare verlichting over op LED, dat is een stuk zuiniger. Ook verduurzamen we het meerjaren onderhoudsprogramma. Dat betekent dat we kijken of iets vervangen moet worden en zo ja, wat een duurzamer variant is. Daarmee besparen we per onderdeel ook gemiddeld 25% op energie. Daarnaast gaan onze buitendienstmedewerkers duurzame accumachines gebruiken in plaats van benzine aangedreven machines. Alles bij elkaar halen we daarmee een gemiddelde besparing de komende jaren van ruim 2% per jaar.”

Nog duurzamer worden

In 2017 wil de gemeente bekijken hoe zij meer energie duurzaam kan opwekken. De eerste ideeën hierover gaan over een combinatie van meer zonnepanelen en een warmte-koude-opslag systeem (WKO). Met WKO gebruik je warmte en koude uit de bodem om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer.