Wijkplatform Zuid II informeert wijkgenoten

Energie, wie gaat dat niet aan?!

Energie, wie gaat dat níet aan?! Dat vroeg Jelle van Beek zich af, op de eerste avond dat hij meedraaide in het wijkplatform Zuid II. Als individuele burger, maar ook als samenleving, als wijk. De wethouder kwam in de vergadering iets vertellen over duurzaam omgaan met energie. Met de visie van de gemeente Barneveld daarop. ‘Ook burgers kunnen hierin actie ondernemen. Wel moeten mensen dan op ideeën komen om hier zelf mee aan de slag te gaan.’

Ons wijkplatform werd enthousiast om hierover een wijkavond te organiseren. In nauwe samenwerking met de gemeente Barneveld hebben we dit gedaan. Een onafhankelijk adviseur ging heel praktisch met ons aan de slag hoe je op kleine en grote dingen kunt besparen. Wist u bijvoorbeeld dat een deurbel op zonne-energie, om maar met de kleine dingen te beginnen, zo’n € 5,- per jaar bespaart? Daarna hebben verschillende bedrijven uit Barneveld zich gepresenteerd met hun duurzame ideeën, zoals LED-verlichting, zonnepanelen, zonneboilers, enz. Buurtbewoners waren gevraagd om foto’s/informatie over hun huis mee te nemen. Zodoende werd meteen advies op maat gegeven aan de aanwezige buurtbewoners.

Zelf zo’n avond organiseren? Steek er gerust je energie in! Dat krijg je dubbel terug! Voor tips om zoiets aan te pakken, kun je terecht bij de gemeente Barneveld. Al met al een reden om er samen voor te gaan!